Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên thời gian đăng ký dự thi và lịch thi ĐGNL có những điều chỉnh. Trang khaothi.vnu.edu.vn tạm dừng tiếp nhận đăng ký dự thi và có thông báo mới trước ngày 20/6/2021.

khaothi@vnu.edu.vn
(+84) – 24.66759258 / (+84) – 24.62532740

Hướng dẫn đăng ký thi đánh giá năng lực

Văn bản hướng dẫn thí sinh

1. Hướng dẫn đăng ký thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021: 

2. Hướng dẫn nộp phí đăng ký thi đánh giá năng lực  học sinh THPT năm 2021

Thư viện ảnh