Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên thời gian đăng ký dự thi và lịch thi ĐGNL có những điều chỉnh. Trang khaothi.vnu.edu.vn tạm dừng tiếp nhận đăng ký dự thi và có thông báo mới trước ngày 20/6/2021.

khaothi@vnu.edu.vn
(+84) – 24.66759258 / (+84) – 24.62532740

Học sinh

04:07:26 01-04-2021

Em đã phí đăng ký dự thi trực tuyến nhưng hệ thống vẫn ghi nhận tình trạng 0 đồng (chưa hoàn thành nộp phí đăng ký)?


Trả lời

Trung tâm khảo thí

Hệ thống kết nối trực tuyến ngân hàng nên cần thời gian phản hồi từ ngân hàng để đồng bộ dữ liệu. Nếu bạn đã hoàn thành việc nộp lệ phí dự thi trực tuyến thì đăng nhập kiểm tra lại (sau khi kiểm tra tài khoản ngân hàng đã trừ tiền). Một số trường hợp không thực hiện đúng thao tác nộp lệ phí dẫn đến chưa nộp lệ phí thành công (ngân hàng chưa thu tiền). Sau 24 giờ kể từ khi nộp phí, hệ thống vẫn chưa ghi nhận tình trạng nộp phí của bạn thì liên hệ với Trung tâm Khảo thí để kiểm tra lại.