Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên thời gian đăng ký dự thi và lịch thi ĐGNL có những điều chỉnh. Trang khaothi.vnu.edu.vn tạm dừng tiếp nhận đăng ký dự thi và có thông báo mới trước ngày 20/6/2021.

khaothi@vnu.edu.vn
(+84) – 24.66759258 / (+84) – 24.62532740
Câu hỏi Đăng bởi
Học sinh
04:36:39 01-04-2021
Học sinh
04:29:19 01-04-2021
Học sinh
04:07:26 01-04-2021
Học sinh
04:25:03 31-03-2021
Học sinh
04:21:21 31-03-2021
Học sinh
02:57:44 30-03-2021
Học sinh
01:33:30 30-03-2021
Học sinh
01:27:15 30-03-2021
Học sinh
10:07:18 29-03-2021
Đặng Thái Hà
01:33:04 26-03-2021
Vũ Trọng Hiếu
01:28:25 23-03-2021
Nguyễn Tùng
02:45:40 18-03-2021