Đóng đăng ký đợt thi đủ chỗ
Hoi nghi thuong nien
Hỏi đáp
Đóng đăng ký đợt thi đủ chỗ
Hoi nghi thuong nien
Kết thúc kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2023

Kết thúc kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2023

Hội đồng thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã hoàn thành đợt thứ 8 của năm 2023 (HSA 308). Đợt thi HSA 308 diễn ra tại 6 địa điểm thi khu vực phía Bắc trong hai ngày 03-04/6/20243. Tổng số đăng ký dự thi là 4.853 trong đó có 90,9% thí sinh có mặt dự thi. Hội đồng thi đã đình chỉ 04 thí sinh vi phạm Quy chế thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN.

Phát hành phiếu báo điểm đợt 308 ngày thi 03-04/6/2023

Phát hành phiếu báo điểm đợt 308 ngày thi 03-04/6/2023

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã gửi Phiếu báo điểm thi HSA đợt 308, ngày thi 03-04/06/2023 cho bưu điện chuyển phát hành ngày 06/6/2023. Thí sinh lưu ý thời gian nhận phiếu từ ngày 7/6/2023. Người đưa thư có thể liên hệ giao nhận theo số điện thoại liên hệ thí sinh cung cấp trên tài khoản thi HSA trong 1-3 ngày tới.

Phát hành phiếu báo điểm đợt 307 ngày thi 27-28/5/2023

Phát hành phiếu báo điểm đợt 307 ngày thi 27-28/5/2023

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã gửi Phiếu báo điểm thi HSA đợt 307, ngày thi 27-28/05/2023 cho bưu điện chuyển phát hành ngày 31/5/2023. Thí sinh lưu ý thời gian nhận phiếu từ bưu điện từ ngày 1/6/2023. Người đưa thư có thể liên hệ giao nhận theo số điện thoại liên hệ thí sinh cung cấp trên tài khoản thi HSA.

Xem thêm bài đăng