Hỏi đáp
Happ New Year
Hoi nghi thuong nien
Lập tài khoản HSA
Hỏi đáp
Happ New Year
Chuyển đổi điểm bài thi Đánh giá năng lực giữa hai đại học quốc gia

Chuyển đổi điểm bài thi Đánh giá năng lực giữa hai đại học quốc gia

Chuyển đổi điểm bài thi Đánh giá năng lực giữa hai đại học quốc gia

Hướng dẫn lập tài khoản thi HSA

Hướng dẫn lập tài khoản thi HSA

Thí sinh đăng ký ca thi từ 9 giờ 00 ngày 06 tháng 02 năm 2023. Tài khoản và hồ sơ thí sinh có thể kê khai từ bây giờ. Hãy tham khảo hướng dẫn trước khi lập tài khoản tại http://khaothi.vnu.edu.vn/huong-dan/dang-ky-thi

Thông báo

Thông báo

Hệ thống http://khaothi.vnu.edu.vn/ sẽ phục vụ thí sinh lập tài khoản ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP từ ngày 09 tháng 01 năm 2023. Thí sinh bắt đầu chọn ca thi từ 9 giờ 00 ngày 06/02/2023 cho đến khi đủ số lượng thí sinh tham dự các đợt thi HSA tháng 3 và 4 năm 2023...

Xem thêm bài đăng