Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên thời gian đăng ký dự thi và lịch thi ĐGNL có những điều chỉnh. Trang khaothi.vnu.edu.vn tạm dừng tiếp nhận đăng ký dự thi và có thông báo mới trước ngày 20/6/2021.

khaothi@vnu.edu.vn
(+84) – 24.66759258 / (+84) – 24.62532740

Các đợt thi

ĐGNL học sinh THPT - ĐỢT 3 năm 2021

Đợt thi thứ 3 của kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2021

Hạn đăng ký:2021-05-22

ĐGNL học sinh THPT - ĐỢT 2 năm 2021

Đợt thi thứ 2 của kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2021

Hạn đăng ký:2021-04-29

ĐGNL học sinh THPT - ĐỢT 1 năm 2021

Đợt thi thứ nhất của kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2021

Hạn đăng ký:2021-04-24

Tin tức

Hướng dẫn đăng ký thi đánh giá năng lực

Văn bản hướng dẫn thí sinh

1. Hướng dẫn đăng ký thi đáng giá năng lực học sinh THPT năm 2021: 

2. Hướng dẫn nộp phí đăng ký thi đánh giá năng lực  học sinh THPT năm 2021


Lịch thi đánh giá năng lực 2021

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2021 :

Đợt 1 (Mở cổng khảo thí nhận đăng ký từ ngày 1/4/2021):

- Ca 1: sáng 8/5/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Ca 2: chiều 8/5/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Ca 3: sáng 9/5/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Ca 4: chiều 9/5/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Đợt 2 (Mở cổng khảo thí nhận đăng ký từ ngày 1/4/2021):

- Ca 1: sáng 15/5/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Ca 2: chiều 15/5/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Ca 3: sáng 16/5/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Ca 4: chiều 16/5/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Đợt 3 (Mở cổng khảo thí nhận đăng ký từ ngày 1/4/2021):

- Ca 1: sáng 5/6/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Ca 2: chiều 5/6/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Ca 3: sáng 6/6/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Ca 4: chiều 6/6/2021  địa điểm: Tầng 3, Nhà C1T, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Đợt 4 (Chưa nhận đăng ký):

- Ca 1: sáng 12/6/2021 

- Ca 2: chiều 12/6/2021

- Ca 3: sáng 13/6/2021

- Ca 4: chiều 13/6/2021 

Đợt 5 (Chưa nhận đăng ký):

- Ca 1: sáng 10/7/2021 

- Ca 2: chiều 10/7/2021

- Ca 3: sáng 11/7/2021

- Ca 4: chiều 11/7/2021 

Đợt 6 (Chưa nhận đăng ký):

- Ca 1: sáng 24/7/2021 

- Ca 2: chiều 24/7/2021

- Ca 3: sáng 25/7/2021

- Ca 4: chiều 25/7/2021 

Thời gian nhận đăng ký dự thi các đợt 4-6 sẽ được thông báo sớm.

Lịch thi có thể được điều chình tùy theo diễn biến phòng dịch bệnh Covid -19 và các điều kiện khách quan.


Đề thi tham khảo số 1

Thí sinh làm bài tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông tại đây.


Thư viện ảnh