Đăng ký Đăng nhập

Hỗ trợ Trường/Khoa xác minh điểm thi HSA

Nhằm hỗ trợ các trường đại học sử dụng kết quả thi HSA xét tuyển đại học, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN cung cấp 01 tài khoản tra cứu điểm thi HSA của thí sinh ở mục “Tra cứu/Cán bộ” tại trang chủ http://khaothi.vnu.edu.vn/ (hoặc http://hsa.edu.vn/). Các Trường cử cán bộ tuyển sinh (thành viên Hội đồng tuyển sinh của đơn vị) liên hệ với Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN để nhận tài khoản. Thông tin cán bộ tuyển sinh của Quý trường gồm: Họ tên cán bộ, đơn vị công tác, địa chỉ email, số điện thoại, nhiệm vụ/chức trách trong Hội đồng tuyển sinh.

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET