Đăng ký Đăng nhập

Thủ tục Hướng dẫn miễn giảm lệ phí HSA

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 25/02/2022 về việc miễn, giảm phí đăng ký dự thi Đánh giá năng lực học sinh Trung học phổ thông (HSA) ở Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Khảo thí ĐHQGN hướng dẫn thí sinh TỜ KHAI ĐIỆN TỬ (TẠI ĐÂY). Đối tượng miễn giảm lệ phí HSA được áp dụng đối với các đăng ký ca thi từ 8h00 ngày 26 tháng 02 năm 2022:

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các đối tượng là thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong năm 2022.

Đối tượng áp dụng được miễn, giảm 01 lần duy nhất nếu tham dự nhiều đợt thi trong năm

2. Thí sinh được miễn phí đăng ký dự thi

2.1 Người có công với cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh.

2.2 Con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

2.3 Con liệt sỹ.

2.4 Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

2.5 Con của bệnh binh.

2.6 Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

2.7 Thí sinh có tuổi từ 16 tuổi đến 22 tuổi mồ côi, không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

2.8 Thí sinh người dân tộc Kinh có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính Phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

2.9 Người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2.10 Người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

3. Thí sinh được giảm 50% phí đăng ký dự thi

3.1 Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3.2 Con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

3.3 Thí sinh người dân tộc Kinh có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính Phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

4. Quy trình, thủ tục thực hiện miễn, giảm phí đăng ký dự thi

4.1. Hồ sơ

a) Đơn đề nghị miễn, giảm phí đăng ký dự thi (theo phụ lục đính kèm Quy định này).

b) Bản sao chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm phí:

  • Giấy xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp nêu tại điểm 2.1 đến 2.6 thuộc văn bản này.
  • Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp quận/huyện đối với trường hợp được quy định tại điểm 2.7 của văn bản này.
  • Giấy xác nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo do Ủy ban Nhân dân cấp xã/phường/thị trấn cấp cho trường hợp được quy định tại điểm 2.8, 2.9 và 3.3 của văn bản này.
  • Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc) đối với trường hợp quy định tại điểm 2.10 và 3.1 của văn bản này.
  • Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp đối với các trường hợp quy định tại điểm 3.2 của văn bản này. 

c) Bản sao Giấy khai sinh đối với các trường hợp quy định tại điểm 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 và 3.1 của văn bản này.

4.2. Trình tự thực hiện

Trong vòng 96 giờ kể từ thời điểm thí sinh đăng ký dự thi HSA tại http://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc http://hsa.edu.vn/, thí sinh hoàn thành Tờ khai điện tử tại đây, đồng thời gửi đơn và các minh chứng vào địa chỉ email: khaothi@vnu.edu.vn.

Thí sinh trình các minh chứng gốc để đối chiếu tại phòng thi. Trường hợp các minh chứng không bảo đảm theo yêu cầu, thí sinh sẽ phải nộp lệ phí trực tiếp tại phòng thi hoặc hủy đăng ký dự thi.

TỜ KHAI ĐIỆN TỬ TẠI ĐÂY

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET