Đăng ký Đăng nhập

Video hướng dẫn thí sinh

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn thí sinh:

1. Video hướng dẫn mở tài khoản đăng ký dự thi Đánh giá năng lực (HSA). Tài khoản duy trì hoạt động trong 24 tháng kể từ ngày mở. Bước 1:

2. Video hướng dẫn chọn ca thi khi cổng khảo thí mở ca thi tại các điểm thi tương ứng và nộp lệ phí HSA.

3. Thí sinh tra cứu thông tin đăng ký tại mục 3.

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET