Đăng ký Đăng nhập

Hướng dẫn đăng ký thi ĐGNL và Nộp lệ phí

Thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực xem Hướng dẫn đăng ký dự thi và Hướng dẫn nộp lệ phí tại mục Hướng dẫn

hoặc tra cứu theo các đường dẫn sau:

- Hướng dẫn đăng ký dự thi

- Hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký thi và thi đánh giá năng lực

- Đề thi tham khảo số 1 bài thi đánh giá năng lực

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET