Đăng ký Đăng nhập

Sử dụng điểm thi

1. Hướng dẫn sử dụng điểm thi

Thí sinh gửi kết quả thí đánh giá năng lực đến bộ phận tuyển sinh các trường đại học trong và ngoài nước. 

2. Phổ điểm đợt 1 năm 2021 bài thi đánh giă năng lực:

Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Hình 1. Phổ điểm bài thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021

Hình 2. Phổ điểm phần thi thứ nhất (Tư duy định lượng/Toán học) của bài thi ĐGNL đợt 1 năm 2021

Hình 3. Phổ điểm phần thi thứ hai (Tư duy định tính/Văn học-Ngôn ngữ) của bài thi ĐGNL đợt 1 năm 2021

Hình 4. Phổ điểm phần thi thứ ba (Khoa học/Tự nhiên - Xã hội) của bài thi ĐGNL đợt 1 năm 2021

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET