Đăng ký Đăng nhập

Tra cứu

1. Tra cứu kết quả bài thi đánh giá năng lực và Giấy chứng nhận kết quả thi

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Bước 2: Vào mục 5 - Chứng nhận kết quả

Bước 3Mở  đường link tra cứu bưu điện tại Mã bưu điện hoặc truy cập vào VNPOST.VN.

Bước 4: Nhập mã bưu điện vào VN Post

Bước 5: Đăng xuất

 

2. Các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả tthi ĐGNL để xét tuyển đại học

a) Các trường đại học thành viên và các khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội:

      - Trường Đại học Công nghệ

      - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

      - Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

      - Trường Đại học Ngoại ngữ

      - Trường Đại học Kinh tế

      - Trường Đại học Giáo dục

      - Trường Đại học Việt  Nhật

      - Khoa Luật 

      - Khoa Quốc tế

      - Khoa các Khoa học Liên ngành

      - Khoa Quản trị & Kinh doanh

b) Các trường đại học trong và ngoài nước:

    - Trường Đại học Ngoại thương

 

3. Xếp hạng điểm thi của thí sinh

 

4. Phổ điểm thi đánh giá năng lực năm 2021

Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Hình 1. Phổ điểm bài thi ĐGNL đợt 1 năm 2021

Hình 2. Phổ điểm phần thi thứ nhất (Tư duy định lượng) của bài thi ĐGNL đợt 1 năm 2021

Hình 3. Phổ điểm phần thi thứ hai (Tư duy định tính/Văn học-Ngôn ngữ) của bài thi ĐGNL đợt 1 năm 2021

Hình 4. Phổ điểm phần thi thứ ba (Khoa học/Tự  nhiên - Xã hội) của bài thi ĐGNL đợt 1 năm 2021

 

5. Phổ điểm thi đánh giá năng lực các năm trước đây

 

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET