Đăng ký Đăng nhập

Tra cứu

1. Tra cứu kết quả bài thi đánh giá năng lực và Giấy chứng nhận kết quả thi

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Bước 2: Vào mục 5 - Chứng nhận kết quả

Bước 3Mở  đường link tra cứu bưu điện tại Mã bưu điện hoặc truy cập vào VNPOST.VN.

Bước 4: Nhập mã bưu điện vào VN Post

Bước 5: Đăng xuất

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET