Đăng ký Đăng nhập

Tuyển sinh sau đại học

Thời gian tuyển sinh

 Năm 2022, ĐHQGHN tổ chức hai đợt tuyển sinh sau đại học:

Đợt 1: Thi tuyển vào các ngày 16 và 17/4/2022.

Đợt 2: Thi tuyển vào các ngày 17 và 18/9/2022.

Đối với các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển và các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: các đơn vị có thể chủ động thời gian tổ chức tuyển sinh nhưng không muộn hơn mốc thời gian thông báo kết quả thi và báo cáo ĐHQGHN trước thời điểm tổ chức xét tuyển ít nhất một tuần; nội dung báo cáo gồm thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức, danh sách thí sinh xét tuyển/đánh giá hồ sơ chuyên môn và các nội dung cần lưu ý khác.

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET