Đăng ký Đăng nhập

Chuyển ca thi

Trong điều kiện giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19, nếu thí sinh cư trú tại địa bàn Hà Nội không phải áp dụng các quy định về giãn cách xã hội, bản thân không phải là người thuộc diện F0, F1, F2 của người nhiễm COVID-19 thì thí sinh được Hội đồng thi cho phép đăng ký chuyển ca thi tại đây.

  Hệ thống đăng ký chuyển ca thi chỉ cho phép các thí sinh trên địa bàn Hà Nội đáp ứng đủ các điều kiện trên tham dự các ngày thi phi tập trung. Các thí sinh ở tỉnh thành khác sẽ có thông báo sau khi hết dịch Covid-19. Danh sách thí sinh được lọc theo nguyên tắc: Trước thời điểm mở hệ thống đăng ký chuyển ca thi 14 giờ, nếu địa phương của TS trong danh sách được ĐKDT có ca bệnh Covid-19 hoặc bị áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, Trung tâm Khảo thí sẽ rút tên thí sinh ra khỏi danh sách được đăng ký hoặc ngược lại, thí sinh có thể được bổ sung vào danh sách đăng ký khi điều kiện cho phép. Thí sinh tham khảo thông tin sau:

1. Danh sách khu vực có dịch Covid-19 chưa được đăng ký chuyển ca thi

2. Hướng dẫn chuyển ca thi

3. Tờ khai Y tế (bắt buộc với thí sinh)

4. Vật dụng được mang vào phòng thi

5. Trách nhiệm của thí sinh

6. Thủ tục dự thi

Hãy đọc kỹ các tài liệu trên trước khi đăng ký CHUYỂN CA THI.

 

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET