Đăng ký

Lịch thi

Lịch thi đánh giá năng lực dự kiến 2021

Đợt thi

Địa điểm thi

Ngày thi

Trạng thái

Đăng ký thi

211

Trường ĐH Công nghệ

08/5/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

211

TT Khảo thí ĐHQGHN

08/5/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

211

Trường ĐH Công nghệ

09/5/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

211

TT Khảo thí ĐHQGHN

09/5/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

212

Trường ĐH Công nghệ

15/5/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

212

TT Khảo thí ĐHQGHN

15/5/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

212

Trường ĐH Công nghệ

16/5/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

212

TT Khảo thí ĐHQGHN

16/5/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

213

Trường ĐH Công nghệ

05/6/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

213

TT Khảo thí ĐHQGHN

05/6/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

213

Trường ĐH Công nghệ

06/6/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

213

TT Khảo thí ĐHQGHN

06/6/2021

Chuyển ca thi 12-15/7

Đã đóng

214

Trường ĐH Công nghệ

     

214

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

214

Trường ĐH Công nghệ

     

214

TT Khảo thí ĐHQGHN

     
214 Trường ĐH Công nghệ      
214 TT Khảo thí ĐHQGHN      

215

Trường ĐH Công nghệ

     

215

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

215

Trường ĐH Công nghệ

     

215

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

215

Trường ĐH Công nghệ

     

215

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

215

Trường ĐH Công nghệ

     

215

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lịch thi có thể thay đổi trước ngày thi theo diễn biến phòng dịch.

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET