Đăng ký Đăng nhập

Lịch thi

Lịch thi đánh giá năng lực dự kiến 2022

Đợt thi

Địa điểm thi

Ngày thi

Trạng thái

Đăng ký thi

211

Trường ĐH Công nghệ

   

Đã đóng

211

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

211

Trường ĐH Công nghệ

     

211

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

212

Trường ĐH Công nghệ

     

212

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

212

Trường ĐH Công nghệ

     

212

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

213

Trường ĐH Công nghệ

     

213

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

213

Trường ĐH Công nghệ

     

213

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

214

TT Khảo thí ĐHQGHN

     

214

TT Khảo thí ĐHQGHN

     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lịch thi có thể thay đổi trước ngày thi theo diễn biến phòng dịch.

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET