Đăng ký Đăng nhập

Lịch thi HSA 2022

HSA 2022: Cập nhật ngày 08/06/2022
Thời gian mở cổng đăng ký ca thi, địa điểm thi phụ thuộc vào cấp độ phòng dịch của quận/huyện tổ chức thi HSA. Ca thi sẽ không xuất hiện khi số chỗ thi đã đủ và tự động mở trở lại khi xuất hiện chỗ trống. Thí sinh nộp lệ phí trong 96 giờ kể từ thời điểm đăng ký ca thi. Hệ thống tự động hủy ca thi nếu thí sinh không thực hiện nộp lệ phí đúng thời gian quy định.Trung tâm Khảo thí chỉ đóng đợt thi trước 14 đến 21 ngày thi chính thức để chuẩn bị kỳ thi. Danh sách các địa điểm thi của các tỉnh thành được cập nhật chi tiết tại đây.

Đợt thi 

Thời gian mở cổng
đăng ký ca thi

Trạng thái cổng

Ngày thi  
 chính thức   

Số chỗ thi

Địa điểm thi 

Mã điểm thi

201

8h15: 22/01/2022

8h15: 09/02/2022

Đã đóng

26-27/02/2022

1.100

 Thái Nguyên
 Hà Nội

 Thái Nguyên (TNU)

202

8h15: 14/02/2022

Đã đóng

19-20/3/2022

3.500

 Hà Nội, Hưng Yên

 Hà Nội (TKT, QHI, DTL); Hưng Yên (SKH)

203

8h15: 24/02/2022

Đã đóng

26-27/3/2022

2.500

 Hà Nội

 Hà Nội (TKT, NHH)

204

8h15: 24/02/2022

Đã đóng

02-03/4/2022

5.080

 Hà Nội, Thanh Hóa

 Hà Nội (TKT, DMT); Thanh Hóa (HDT)

205

8h15: 09/03/2022

Đã đóng

22-24/4/2022

6.850

 Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng

 Hà Nội (TKT, QHI, DTL); Nam Định (SKN); Hải Phòng (HHA)

206

10h00: 12/3/2022

Đã đóng

07-08/5/2022

10.000

 Hà Nội, Đà Nẵng

 Hà Nội (TKT, DMT, DCN, KHA); Đà Nẵng (DDS)

207

10h00: 12/3/2022

Đã đóng

21-22/5/2022

10.000

 Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng

 Hà Nội (TKT, DCN, NHH); Thái Nguyên (TNU); Hải Phòng (HHA)

208

10h00: 12/3/2022

10h00: 09/4/2022

Đã đóng

04-05/6/2022

13.150

 Hà Nội, Nam Định, Nghệ An

 Hà Nội (TKT, KHA, DCN), Nam Định (SKN); Nghệ An (TDV)

209

10h00: 09/4/2022

Đã đóng

17-19/6/2022

13.350

 Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng

 Hà Nội (TKT, QHI, DMT, DTL, NHH); Hưng Yên (SKH); Nam Định (SKN); Hải Phòng (HHA)

210

10h00: 09/4/2022

Đã đóng

25-26/6/2022

10.600

 Hà Nội, Thanh Hóa

 Hà Nội (TKT, QHI, NHH, DTL); Thanh Hóa (HDT)

211*

10h00: 13/6/2022

Đã đóng 14-15/07/2022

1.200

 Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

 Hà Nội (TKT); Hải Phòng (SGH); Thái Nguyên (TNU)

212*

10h00: 13/6/2022

Đã đóng 16-17/07/2022

1.000

 Hà Nội

 Hà Nội (TKT)

* Ưu tiên cho các thí sinh chưa đăng ký dự thi HSA được chọn ca thi trong 4 ngày đầu tiên mở cổng đăng ký. Thí sinh tìm hiểu kỹ thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đại học bằng kết quả thi HSA tại Đề án tuyển sinh năm 2022 của các trường đại học trước khi đăng ký dự thi. Thí sinh dự thi đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng dịch Covid-19 và tuân thủ quy định phòng dịch của Chính quyền địa phương đặt điểm thi.

Chi tiết địa chỉ và Bản đồ các địa điểm thi xem HƯỚNG DẪN --> Địa điểm thi.

Facebook Chat Widget by CET
Địa chỉ
  • Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  •     (+84)-1900 866891
  •     khaothi@vnu.edu.vn
Copyright by CET